forex-trading

CPI jak rozumieć wskaźnik inflacji Consumer Price Index?

Pozwoli ci to lepiej zrozumieć, jak planować swoje finanse. Dwie miary inflacji, na które należy zwrócić uwagę, to inflacja CPI i inflacja bazowa. Inflację mierzy się przy użyciu wskaźników CPI i PPI.

  • Nagroda Nobla z ekonomii została przyznana po raz 54.
  • Na rynku indonezyjskim, gdzie bank oznajmił, że pozwoli na wzrost rentowności obligacji, aby wesprzeć rupię, czy na rynku indyjskim, gdzie bankierzy centralni wyrazili zaniepokojenie rosnącymi cenami żywności.
  • Prócz wskaźnika CPI do szacowania inflacji wykorzystywany jest też wskaźnik PPI – Producer Price Index.
  • Warto przypomnieć, że jeszcze w lutym tego roku wskaźnik inflacji wynosił 18,4 proc.

Osoby, które już spłacają zobowiązania, będą mogły też liczyć na obniżenie swoich rat. Jak pokazuje kalkulator kredytu hipotecznego, prognozowany spadek WIBOR(R) do poziomu około 5% może obniżyć raty nawet o kilkaset złotych. I w sumie był to już piąty z rzędu odczyt spadku tego wskaźnika rok do roku. Przypomnijmy, że w lutym osiągnął on rekordowy poziom 18,4 proc. Względem lipca ceny koszyka dóbr konsumpcyjnych (CPI) pozostały bez zmian po tym, jak w lipcu obniżyły się o 0,2% mdm. Po raz ostatni dodatnią dynamikę miesięczną tego wskaźnika odnotowano więc w kwietniu.

Najczęściej stosowanym miernikiem inflacji w odniesieniu do konsumentów jest wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI). Dziesiątki tysięcy przedmiotów w kilku kategoriach są śledzone. Koszyk produktów usług rozpatrywany jest co miesiąc, a ekonomiści podstawy handlu akcji i statystycy szukają trendów. Jeśli CPI wzrośnie, to wskazuje, że ceny mogą być coraz wyższe, a inflacja rośnie. Według przewidywań BGK, inflacja może osiągnąć poziom powyżej 18%, co będzie wiązać się z dynamicznym wzrostem cen żywności.

EUR-USD, USD-PLN, EUR-PLN – FOREX tygodniowy. Finalna inflacje w Polsce znów zaskoczy?

Ale była to projekcja oparta o założenie utrzymania stóp procentowych bez zmian. Tymczasem większość w RPP przymierza się do obniżek stóp procentowych, co powinno w najlepszym wypadku opóźnić proces normalizacji inflacji CPI, a w gorszym scenariuszu inflacja w 2024 roku znów zacznie rosnąć. Malejąca inflacja w ujęciu rocznym to dezinflacja, ale to nie oznacza, że ceny w sklepach zaczęły spadać. Do tego potrzebowalibyśmy deflacji – czyli wzrostu siły nabywczej pieniądza. Faktem jest jednak to, że po kwietniu indeks CPI przestał rosnąć. W maju i czerwcu jego miesięczna dynamika wyniosła 0,0%, a w lipcu odnotowano zwyczajny sezonowy spadek o 0,2% mdm.

Prezes CNB zapowiedział, że jastrzębi ton może stać się „nową normą”, jednak analitycy uważają, że ten bank prędzej czy później również zacznie obniżać stopy, z uwagi na spowolnienie w gospodarce. Na październikowym posiedzeniu RPP znowu obniżyła stopy procentowe. Tym razem o 0,25 pkt proc., czyli zgodnie z prognozami (choć te były wyjątkowo niepewne i rozbieżne), do 5,75 proc.

Co to jest inflacja bazowa i jak się ją oblicza?

Odkryjmy razem odpowiedzi na te pytania, zagłębiając się w świat ekonomii. Dowiedz się, ile wynosi inflacja w Polsce, a także jakie czynniki wpływają na to zjawisko. Przygotuj się na fascynującą podróż przez liczby i analizy, które rzutują światło na kluczowy aspekt naszego życia gospodarczego. Węgierski Centralny Urząd Statysyczny (KSH) podał, że inflacja CPI we wrześniu wyniosła w tym kraju 12,2 proc.

Banki centralne wiedzą coś więcej. Prezydent Turcji wciąż nieugięty!

Wykres na stronach GUS-u wskazuje, że mieliśmy do czynienia z niewielkim wzrostem cen dóbr i usług konsumpcyjnych. Można było mówić wówczas o zdrowej inflacji w Polsce. Inflacja w Polsce przez długi czas utrzymywała się na niskim poziomie, zbliżonym do celu inflacyjnego wyznaczonego przez Narodowy Bank Polski. Jej stopniowy wzrost zaczęliśmy obserwować w 2021 r., jednak dopiero w marcu 2022 r.

Nie opłaca się oszczędzać, a „leżący” pieniądz traci wartość. W ekstremalnej sytuacji banki mogą tracić płynność, a to już jest bardzo groźne dla stabilności sektora finansowego, a więc dla nas wszystkich. Wiele planów, zarówno tych dotyczących inwestycji, jak i tych dotyczących konsumpcji, jest odsuwanych w czasie – inwestorzy czy osoby planujące zakup liczą na dalszy spadek cen. Inwestycje są zahamowane, co oddziałuje negatywnie na całą gospodarkę. Jak to często bywa w świecie ekonomii, niedobre są skrajności, innymi słowy, ceny towarów i usług nie powinny być ani za niskie, ani za wysokie.

Inflacja bazowa obliczana jest przez NBP, na podstawie danych GUS o inflacji CPI. Inflacja bazowa jest wykorzystywana przy decyzjach podejmowanych w sprawie prowadzonej polityki monetarnej (pieniężnej). W Polsce czyni to Rada Polityki Pieniężnej (RPP). Przyjmuje się, że inflacja bazowa to taka miara inflacji, którą organ odpowiedzialny za politykę monetarną, jest w stanie kształtować poprzez decyzje o wysokości stóp procentowych czy szerzej poprzez całą politykę pieniężną.

Inflacja CPI w Polsce nadal rośnie! Czy możemy już być pewni podwyżki stóp procentowych w 2021?

Odczyt ten jest nieco niższy od oczekiwań rynkowych (12,5 proc.). Pracujący w Polsce imigranci przesłali za granicę w drugim kwartale 2023 roku 7,2 miliarda złotych, z czego 62 procent trafiło na Ukrainę. Z kolei transfery do Polski wyniosły w tym okresie 4,9 miliarda złotych, a głównym kierunkiem były Niemcy – wynika z danych Narodowego Banku Polskiego (NBP). Ekonomista Sławomir Kalinowski z Polskiej Akademii Nauk zwrócił uwagę na dane Głównego Urzędu Statystycznego, które pokazują znaczny wzrost eksportu drewna z Polski w ostatnich latach. Wskaźnik HICP to zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych, obliczany według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii Europejskiej.

Pierwszy od ponad miesiąca wzrost cen paliw na stacjach benzynowych

W konteście problemu z inflacją w Polsce często mówi się także, że do jej wzrostu przyczyniła się polityka rządu polegająca na wypłacaniu różnych świadczeń trafiających do znacznej części gospodarstw domowych np. 500+, czy też trzynastych i czternastych emerytur. Czy zastanawiasz się, dlaczego w naszych sklepach rosną ceny podstawowych produktów spożywczych, higienicznych i detergentów? Media alarmują o wysokiej inflacji, ale przeciętny obywatel może nie wiedzieć, co to jest i jakie są tego przyczyny.

Ubiegłego wieku inflacja w wielu krajach europejskich była wysoka. Od połowy lat 90., dzięki przygotowaniom krajów do wprowadzenia euro oraz polityce pieniężnej EBC, stopy inflacji są znacznie niższe. Przy obliczaniu średniego wzrostu cen większą wagę przykłada się do produktów takich jak energia, na które przeznaczamy więcej pieniędzy, niż do tych, na które wydajemy mniej – jak cukier czy znaczki pocztowe. „Neutralna” stopa półki g7 regularne recenzje rosyjskiej czapki naftowej w miarę wzrostu cen – źródła reuters procentowa w USA w ostatnich latach oscylowała wokół 2 proc. Ciekawy może być obraz globalnego rynku, kiedy amerykańskie władze monetarne w swojej ostrożności postanowią nie wracać zbyt nisko i „higher for longer” przerodzi się w „higher forever”. – W momencie, gdy wcześniejsza presja kosztowa osłabnie, na przykład za sprawą taniejących surowców, to przy niezmienionej cenie produktu te spółki zaczną raportować wyższe marże.

Złotówka. Jak narodziła się polska waluta

W latach 2015–2016 GUS informował o deflacji w kraju. Natomiast z wysokim poziomem inflacji na przestrzeni ostatnich lat mieliśmy do czynienia ostatnio właśnie w 2021 roku, kiedy wyniosła 5,1 proc. Poziom tworzenie i rejestracja firmy – jak otworzyć firmę szybko ten w obliczu ostatnich odczytów GUS wydaje się niski. Wzrost ten nie może być jednak wyłącznie chwilowy i nie może mieć charakteru jednorazowego, by wpłynął w jakikolwiek sposób na poziom inflacji.